Tembang Macapat pada Fase Kehidupan

-Mas Kumambang
-Mijil
-Kinanthi
-Sinom
-Asmorodono
-Gambuh
-Dandang gulo
-Durmo
-Pangkur
-Megatruh
-Pucung

1. MAS KUMAMBANG iku medune nyowo nang alam ndonyo sambuten kanthi ngapati mitoni, bacaan qur’an bacaan sholawat.
Kalo nyawa sudah mas kumambang meduk seko langit nang ndonya masuk nang njero ragane ibu dadi bayi mengko terus metu tak jenengke tembang MIJIL

2. MIJIL.. Menungso lahir rupo lanang rupo wedok. Nek lanang wedus loro nek wedok wedus siji diaqeqohi, syahadatke nang gusti Alloh, nek wis bar mijil tembange kinanthi,

3. KINANTHI. bocah cilik cilik niku kudu dikanthi agomo, dikanthi akhlak.
Maka Nahdhotul ‘Ulama yo nggawe TPQ, TPA, roudhotul Atfal untuk menampung bocah kinanthi ini, karena kinanthi kudu disangoni kanthi agomo kanthi akhlak, karena kalo kinanti kecil kecil kok ngak diajar akhlak nggak dianjar agama mbleset nanti, karena akan masuk ke tembang sinom,

4. SINOM. bocah bakal dadi enom, bocak nek enom ndablek, ora kenek diwulang nopo malih nek wes bar sinom,manusia akan masuk ke tembang berikutnya asmorondono,

5. ASMORODONO bocah nek atine ketekan asmoro jatuh cinta, ndak bisa diajari, wong taik kucing roso coklat. Nek wes bar asmoro ndono tembange gambuh,

6. GAMBUH .. tempuk cah lanang wedok mbangun rumah tangga, nek wes bar gambuh tembange dandang gulo, dandang pait, gulo legi.

7. DANDANG GULO .. Entuk bojo kok sing lanang pinter megawe, pinter agomo.. entuk gulo uripe legi, , lha entuk bojo wes bendino tayuban, ngramal togel, rupane mrongos, bali bali ngaplok, lha iki uripe pahit, entuk dandang,. Lha nek wes bar dandang gulo tembange durmo,

8. DURMO wayahe ndarmakke harta benda, ilmu.. ‘khoirunnas anfa’uhum linnas’. Nek bar durmo tembange tak jenengke tembang pangkur,

9. PANGKUR menungso ngerti ngerti mungkur seko ndonya.
Gigi sing maune nggo nyokot watu pecah, saiki nggo nyokot apem copot. Napas sing maune nggo nguber celeng sedino ping limo iku kuat, sakniki nggo ngoyak oyak putune, nguber uber putune ora gelem adus, niku wes mengkis mengkis, hehehe lahi iki pangkur, gek ndang mungkur cari jalan betul, masuk ke mesjid, masuk ke langgar cari ‘ulama mumpung belum kesusul tembang megatruh

10. MEGATRUH copot rogo sak sukmane terakhir tembange pucung

11. PUCUNG menungso ming di pocong sluku sluku bathok terus dilebokke lawang ciyut mulo wong tuwo disebut buyut siap siap mlebu lawang ciyut. lha nek mlebu lawang ciyut pethuk malaikat munkar nakir , nek lali sangkang paraning dumadi nek ditakoni man robbuka he ?? (Ora biso jwb) dicandak malaikat langsung dadi wareng diudek udek nang nroko digantung koyo siwur dithuhtuk’i modal madil koyo tarangan bodol ajur mumur koyo gedebog bosok.

 

Demikian sumbangsih kepada Blogger Tuban smeoga selalu bermanfaat, ami

Untuk bait/lirik atau tembangnya nunggu post berikutnya y gaesss…